Sorg och traumaterapi

Sorg- & Traumaterapi –

Att möta & förstå sina känslor

Alla har vi känslor och känslor för allt – för sig själv, andra, i olika situationer och saker. Våra känslor är i gång dygnet runt på olika sätt. Händer det något mer allvarligt som att vi utsätts för ett trauma eller en sorg av något slag, kan vi få det svårare att möta våra känslor och veta hur vi ska agera och behandla dom gentemot oss själva och andra.

Det finns inget rätt och fel när det kommer till känslor.
Det du känner är din egen sanning.
Vad du känner är kanske inte vad din partner eller omgivning känner.
Men du har alltid rätt att känna det du känner. Ingen kan ta din känsla ifrån dig. Du är din känsla. Känslorna inom dig är din viktigaste kompass. Din sanning!

Det är vad som sker i känslan som kan bli konsekvenser.
Hur du väljer att agera i din känsla.

När en känsla uppstår får du en mängd information om dig själv och hur situationen du befinner dig i påverkar dig känslomässigt.
Det är i den stunden, det ögonblicket du har ett avgörande val, om att agera utifrån din känsla.

Vi behöver navigera oss.

Allt vi känner bör vi inte dela med oss av, då omgivningen inte kan möta upp din känsla.
Dom är inte där.

Vissa känslor är viktig information för dig. Det kan vara känslan (magkänslan) som avgör om du kommer säga ja eller nej.

Känslor kan berätta för dig i dina relationer hur du mår och vad du behöver.
Du kan med hjälp av dina känslor sätta gränser.

Att uttrycka dig utifrån vad du känner gör dig tydlig i nära relationer.
Du ger omgivningen en spegling av vad du bär på insidan. Du blir förstådd och i bästa fall bekräftad.

Motsatsen är att agera i affekt.
En impulshandling kan leda till att du hamnar i konflikt. Plötsligt hamnar du i en situation då du måste försvara ditt agerande. Du har endast fått känslan ur kroppen men inte blivit förstådd eller bemött i din känsla. Vi har väl alla varit där…

 

Genom terapi får känslor uttrycka sig, bli förstådda och du får möta din sanning och dig själv

I terapin får dina känslor ett naturligt utrymme. Det är genom dina känslor vi letar oss fram till din sanning.
Utifrån din sanning finner vi kärnan inom dig själv. När du möter din kärna möter du dig själv uppriktigt och genuint.
Utifrån det får vi en mängd information om vem du är. En viktig information och värdefull insikt för dig själv. Då kan du möta dig själv i dina behov.

Du kan nu möta din omgivning med tydliga gränser. Här börjar Jag, här slutar Jag.

Du kan värna om din innersta kärna. Din integritet.
Du får ett utrymme utanför dig själv där livet kan pågå. Du påverkas inte hela tiden av yttre påverkan av andras känslor, då du har en stabil förankring med dig själv.

Det är också en känsla. Känslan av lugn och stabilitet.

Den känslan av lugn och stabilitet behöver man få regelbunden kontakt med så att den blir lätt att nå och hitta tillbaka till.