samtalsterapi 1

Samtalsterapi

Varför ska man gå i enskild samtalsterapi eller psykoterapi?

Ibland känns det som vi sitter fast och inte kommer vidare i livet. En samtalsterapeut kan ge dig nya insikter och hjälpa dig att bli mer medveten om det som hindrar dig från att utvecklas och förändras.

*Kanske har du det jobbigt under en period i ditt liv och upplever trötthet, sorg eller förvirring.
*Din självbild är låg och du har kanske svårt med dina relationer.
*Du känner att du inte räcker till, kraven känns för stora.
*Du har blivit utbränd på grund av stress.
*Du behöver hjälp med att bearbeta en sorg eller en förlust.
*Du har en längtan efter något mer och vill växa som människa.
*Du söker en förändring men vet inte riktigt vad som ska förändras eller hur du ska gå tillväga.

Det finns alltid möjlighet till förändring. Varje människa har en stor utvecklingspotential! Det är lätt att fastna i gamla tankemönster, känslor och negativa självbilder som vi inte är medvetna om. Då kan det vara bra att få hjälp av en samtalsterapeut som lyssnar på dig och ger dig verktygen du behöver för att förändra dig och din tanke – eller reaktionsmönster i en positiv riktning.
Samtalsterapin kan hjälpa dig att bryta mönster som du inte kommer ur på egen hand.

När behöver man enskild samtalsterapi?

Det finns inget som säger när man ska gå i enskild samtalsterapi eller samtalsbehandling. Alla människor är unika och upplever saker och situationer olika. Vissa människor upplever en sak som liten och för en annan är det en stor sak. Detta hur man upplever saker/situationer kan även variera under livet. Även andra situationer och sinnesstämningar påverkar hur man känner just där och då. Inget är fel eller rätt. Det viktigaste är hur Du känner och upplever, inget är för stort eller litet för ett samtal.

”Efter mitt första besök, var jag säker på att det skulle bli bra. Sarah gjorde direkt att man fick en bra känsla, hon förmedlade trygghet och kändes genuin och inkännande. Ser framemot fortsatt arbete ihop.”

”Fint samtal med varmt bemötande i harmonisk miljö.
/Cleas ”

Hur går samtalsterapin till?

I terapin är det Du som är viktigast och att Du och jag tillsammans skapar en förståelse för vad som händer i ditt liv.

Att du får genomleva och sätta ord på känslor är en viktig del av samtalsterapin. Vidare kan jag hjälpa dig att få kontakt med kroppen, vara närvarande i nuet och i dina känslor – och på så sätt bli mer levande och förankrad i ditt liv.

Jag arbetar alltid under sekretess, det betyder att jag har tystnadsplikt. Allt som sägs och händer i rummet stannar mellan oss.

Hur många gånger med samtalsterapi behövs?

Antalet samtal som kan behövas för att nå en varaktig förändring och en djupare insikt är individuellt. Ett förändringsarbete tar tid och det krävs tålamod och inte minst mod att våga ta nya steg, även när det känns svårt och tar emot. Alla har olika bakgrunder och olika mål. Under resans gång känner vi av och har en dialog för att du ska få den hjälp du behöver för att nå dina mål med samtalen.

Jag möter dig på Engelska Gången 14, Helsingborg, Skåne, för ett första orienteringssamtal. Därefter utvärdera vi tillsammans om och hur vi vill gå vidare för bästa resultat för Dig.

Välkommen!

”Jättebra! Har hjälpt mig tillbaka från en mental krasch. /Peter”

Pris  900.-
60 min
Samtalspaket, 5 gånger,  4 225.-