parterapi

Par – och relationsterapi

I par- och relationsterapi möter jag par som vill arbeta med sina relationer av väldigt olika orsaker. Det kan handla om att man är oeniga i någon fråga. Har svårt att prata med varandra och upplever att man har relationsproblem. Att ha nått en brytpunkt i sin relation och behöver hjälp att ta sig vidare. Till att skilsmässan är ett faktum men man vill skiljas som vänner, då barnen alltid kommer binda samman parterna. Eller att man bara vill prata med någon utanför för att undvika att saker händer eller riskerar att något går för långt – som en relationskontroll utan att man egentligen upplever att man har relationsproblem.

Varför ska man gå i par- eller relationsterapi?

Ibland kan relationen fått sig en ordentlig törn och tilliten behöver byggas upp igen. Då behöver man som par hjälpen att möta varandras behov och förstå hur den andre tänker och känner för att kunna mötas igen. Att det då finns en tredje part som kommer utifrån med erfarenhet och objektiva ögon gör att det går att lyfta viktiga delar för att kunna gå vidare.

Många hamnar i en dialog av anklagelser och kritik. Då kan jag hjälpa till att hitta ett sätt att kommunicera som avväpnar och öppnar upp för kommunikation. Ge er verktyg som är lätta att ta till sig, använda och förstå. Verktyg som ger goda resultat om båda parter är villiga att arbeta på relationen och kommunikationen.

Så själva orsaken och bakgrunden till varför man väljer att gå i par- och relationsterapi kan variera stort. Vad jag ser genom mitt arbete som samtalsterapeut är vinningen av att få möta varandra som par i en lugn neutral miljö.

Få möjligheten att prata igenom frågor och konflikter. Kunna få hjälp att hitta verktyg för att utvecklas och gå vidare. Möta varandras önskan om en bättre kommunikation eller ökad förståelse för varandra i relationen.
I samtalet får ni möjlighet att ömsesidigt se, höra och förstå varandras perspektiv. Se dig själv utifrån och din partner inifrån. Känna in och reflektera över sina egna och andras känslor och handlingar.

”Ibland behövs också att vi visar oss själva empati, innan vi kan visa någon annan empati. Jag kan inte vara i kontakt med dig när jag inte är i kontakt med mig själv”

Ur: Giraffspråket

 

”Både jag och min fru tyckte att samtalet var mycket givande. För min egen del ledde detta till djupare förståelse och verktyg för att kunna skapa en bättre relation. ”

 

Vad gör man under par och relationsterapin?

Varje samtal är unikt och utgår från parternas egna behov och situation i livet. Det kan vara par eller personer som har någon annan slags relation. Jag fungerar som den tredje opartiska parten, som kommer in i dialogen med objektiva ögon. Jag har tystnadsplikt, så att allt som sägs och händer i rummet stannar mellan oss.

Vi inleder vårt första möte med att orientera oss i er rådande situation. På så vis skapar jag mig en bild av problematiken och hur vi ska nå fram till lösningen. Därefter gör vi tillsammans upp en plan för samtalsterapins fortsatta väg. Detta förutsätter att båda parter känner att man vill delta.
Varje människa är unik och bär sin egen sanning. För mig är det viktigt att möta upp er precis där ni befinner er i livet.

Jag finns på Engelska Gången 14, Maria Park i Helsingborg, Skåne.

Våra terapisamtal är på 90 minuter. Alla par har olika bakgrunder och situationer, detta gör att varje enskilt par behöver olika antal samtal. Vilket är något vi känner av tillsammans.

Välkommen!

”Otroligt inkännande, lyssnade och tog in det jag och min man berättade.
Kom med bra vinklingar, tips och råd. Mycket professionell.”

”Att investera tid i sin relation och ge sin partner sin fulla uppmärksamhet, kan vara den mest dyrbara kärleksgåvan”

/ Sarah

Pris: 1400.-/ för båda.
Samtalspaket Parterapi:
5 gånger, 6600.-