Energy flow breathing

Energy flow breathing är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness. Det skapades 1984 av leg psykolog, leg psykoterapeut Bertil Gyllensten och terapeuten Nenne Holm som en psykoterapeutisk kroppsterapi.

På vilket sätt påverkar metoden mig?

Metoden löser upp stress, trauman och spänningar som sitter i kroppen.

Hur kan den hjälpa mig?

Den kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem.

När kan det hjälpa med EFB – Energy flow breathing?

När vi blockerar oss känslomässigt.

När vi befinner oss i en situation i livet då vi håller tillbaka våra känslor, går med spänningar i kroppen.

Om du behöver komma i kontakt med vårt sanna inre jag. Låta känslorna ta plats och komma upp till ytan.

Om du bär en sorg och behöver hjälp att möta dina känslor.

Det kan också hjälpa till att förbättra tillståndet vid kroniska sjukdomar som förvärrats av stress.

I en session med EFB börjar vi med ett kort samtal.

Därefter gör vi en kortare avslappning innan själva andningsövningen börjar.

En session med EFB avslutas alltid med möjligheten till uttryck i form av skriva, måla, rita eller berätta om dina upplevelser. Vi avslutar alltid med ett avslutande samtal.

Ibland finns det behov av ett längre samtal och då bokar vi in ett uppföljande samtal. Det kan vara skönt att få smälta sina upplevelser i lugn och ro för att efter någon vecka komma tillbaka för uppföljande samtal.

Vi är alla olika med olika behov och därför följer jag ditt behov och möter dig där du befinner dig.