Konflikthantering

Konflikthantering och terapi vid skilsmässa

 

Så långt bak i tiden det går att se, kan vi konstatera att människan alltid försökt kommunicera med varandra. Vi har lämnat spår efter oss i form av hällristningar, runstenar och gamla handskrivna böcker där vi vill berätta något för våra medmänniskor och dom som kommer efter oss.
Vi har utvecklat vårt språk genom årtusenden.
Allt detta för att vi har en vilja att kommunicera med varandra.

Vi har velat nå ut till våra medmänniskor, haft en önskan om att förmedla och berätta.

 

Utmaningen med kommunikation och varför det skapar konflikt

Vad är det då som gör det så svårt att just kommunicera?
Vad är det som ligger till grund för vårt problem att nå varandra?
Vi borde ju rent teoretiskt vara proffs på det, efter en så långt pågående utveckling och förfining.

Vi ser det i vårt samhälle. Vi ser det i spänningar och klyftor inom politik, folkgrupper och olika länder.

Jag ser det i mina samtal med både individuella möten och i parterapi.
Att vi har svårt att mötas och kommunicera.

Jag ser ofta viljan att få uttrycka sin åsikt.
Vad jag ser mer sällan är viljan att lyssna.
Viljan att förstå vad den andre säger.

Vad jag ser är en väl utvecklad maktkamp mellan två parter.

En som ger kritik och en mottagare som försvarar sig och sedan levererar kritik tillbaka.

Vad som kunde ha blivit en början på ett intressant och upplysande samtal utvecklas till en stridszon. Målet i den typen av kommunikation är bara att framföra sin åsikt och att den är den ”rätta”.

 

Hur får man till en bra kommunikation och undviker konflikter och skilsmässa

I samtalsterapi och par- terapi får klienten möjlighet att bryta invanda mönster och lära på nytt hur man för fram en utvecklande och konstruktiv kommunikation.

Genom att lära sig kommunicera på ett moget och inkännande vis, kan man faktiskt undvika det som kunde ha utvecklats till en separation/ skilsmässa om paret fortsatt vara på defensiven i sina samtal.

Att ge varandra konstruktiv kritik.
Att tala utifrån hjärtat – ”Jag känner så här…”
Att ställa nyfikna frågor till sin partner, om man inte förstår vad den menar i det som just sades.

Låta sin partner prata till punkt.
Inte lägga orden i varandras mun.

”- Du tycker så här och så när jag gör det och detta.”

Hur vet du det?

Var nyfiken!

Fråga din partner hur den känner och tycker.

Ha tålamod att vänta in svaret.
Vi behöver olika lång tid att formulera hur vi känner och tänker.

Bekräfta din partner genom att visa att du har lyssnat och tagit del av informationen.
Det är inte samma sak som att hålla med.

Att slösa med orden vårdslöst är en handling som kan stå oss dyrt i relation med andra människor.
Det kan ta oss mil ifrån varandra och vägen tillbaka blir onödigt lång.
Ta ansvar för din egen kommunikation.

Det är lika viktigt med respekten på båda håll.

Att du har respekt för dig själv. Står för vad du känner och tycker men att du också väljer hur du kommunicerar kring dina känslor och åsikter. Respekt gentemot den andre.

I en relation har du alltid 50% av ansvaret för relationen.
Din partner bär ansvaret för sina 50%.

Det tar tid att bryta mönster och det får lov att ta tid.
Det är ett arbete mellan två individer och situationer i livet som påverkar oss på ett känslomässigt plan och ger oss en utmaning där det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster.

Att gå i par- och relationsterapi hjälper då man är två som strävar mot samma mål. Det är okej att misslyckas och göra fel. Vi plockar upp tråden där vi var och fortsätter arbetet framåt.

I par- och relationsterapin får man träna på att kommunicera på ett konstruktivt sätt.
Prata kring det som inte har fungerat och dela sina åsikter och få vidare hjälp framåt.

 

Kommunikation och känslor hör samman då det ena styr det andra.