regression

Regression

Jag finns här på Maria Park, i Helsingborg, Skåne och möter dig som vill göra en regression.
I regressionen leder jag dig under djup avslappning, in i ditt undermedvetna, ett drömlikt tillstånd. Du kommer i kontakt med undertryckta känslor och minnen.
Du kan uppleva barndomsminnen, fantasivärldar, iscensättningar och symboliska liv.

Svaret på frågor vi har kring våra relationer eller livssituationer kan vi hitta i vårt undermedvetna.

Jag styr så lite som möjligt för att dina egna bilder ska komma upp.

Här kan du också få svar på bakomliggande problem. Funderingar kring ditt beteende eller om du upplever avsaknad av vissa känslor.

Genom att genomleva och återskapa känslan kan du få svar på din nuvarande situation i livet.
Utifrån det kan vi gemensamt möta det som du vill förändra eller möta inom dig själv.

Ibland kan det behövas mer än en regression.
Regressionen finns med dig och minnen från den kan dyka upp långt senare och jobba på och då ge dig svar och insikter.
Därför vill jag att det ska få gå en liten tid mellan regressionerna om du önskar göra fler.

En regression är som en spännande resa inom dig själv.

Pris 1350.- för 90 minuter