SER-terapi

Välkommen att möta SER- terapin.

SER- Terapi är en unik samtalsterapiform som utvecklats och utbildas av; Anki Persson på SER Akademin i Helsingborg, Skåne.

I SER – terapin kombinerar man den psykodynamiska, humanistiska, existentiella och transpersonella psykologin i kombination med iscensättningsperspektivet och det kroppspsykoterapeutiska synsättet. Det bildar ett helhets perspektiv, där människan är kropp, känsla, behov, intellekt och själ, i relation med varandra där allt påverkar vartannat.
Vi arbetar genom samtal, EFB och regressioner. Bild -, dröm och symbolterapi. Du kommer då i kontakt med ditt innersta, dina tankat, känslor och behov. Utifrån dessa upplevelser fortsätter vårt samtal.
Förståelsen för vad som händer i ditt liv och vad du kan göra för att förändra det, är viktiga delar under samtalen.
Genom SER-terapi kan du även komma i kontakt med ditt förflutna och känslor som uppkommit i din barndom och som sedan kan skapa mönster i ditt beteende som vuxen.

Vad händer i samtalet?
Du vistas i vårt samtal där det är högt i taket och gränser suddas ut.
Ett samtal där du får uttrycka dina känslor och behov.
Tillsammans jobbar vi för att finna en väg genom dina känslor och önskan om förändring.
För mig är helhetsbilden i det mänskliga mötet viktigt.
Att koppla samman ditt beteende i din vardag med känslorna i kroppen.
Skapa en förståelse för vad det är som styr ditt beteende. Hur du förändrar invanda mönster som du önskar bryta.
Att fånga upp din inre röst och möta de behov som finns där.
Se vad som håller dig tillbaka för att kunna uppnå dina mål eller drömmar i livet.
Att se hela dig skapar en hållbar väg till förändring.

Att arbeta utifrån SER-terapins metoder är ett fantastiskt sätt att möta sig själv och därefter sin omgivning.
Allt sker i din takt och utifrån dina behov.
Samtalet leder oss vägen fram.

”Jag har genom SER-terapin kunnat möta mig själv i kris och sett hur livet kan bli rikare och mer äkta, genom kontakten med mina känslor och med ord kunna beskriva mina behov.”

Citat; Sarah Halldén

När jag utbildade mig till SER-terapeut genomgick jag en svår kris. Under min kris och det sorgearbete som följde kunde jag med hjälp av SER-terapin bearbeta dom olika situationerna och faserna. Jag kunde tydligt se ett mönster som styrt och präglat mitt liv och beteende.

I min uppsats ”Det inre barnet” beskriver jag hur min inre resa gick till och dom olika metoderna som finns inom SER-terapin.